Download algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 De algemene voorwaarden gelden voor alle producten die u op ukkieslofjes.nl aantreft.
1.2 Van de algemene voorwaarden kan worden afgeweken, dit moet dan door Ukkie Slofjes schriftelijk worden vastgelegd.
1.3 Bij een bestelling gaat u akkoord met de voorwaarden van ukkieslofjes.nl.
1.4 Ukkie Slofjes is niet aansprakelijk voor eventuele (tussentijdse) prijswijzigingen. Eventuele typefouten in het systeem staan niet garant voor levering van producten. 
 

Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Een overeenkomst met Ukkie Slofjes komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mail adres. Het is hierbij niet van belang of de order via de website of telefonisch is besteld.
 

Artikel 3. Prijzen, producten, aanbiedingen

3.1 Alle prijzen op Ukkie Slofjes zijn in Euro's en inclusief BTW vermeld, exclusief verwijderingsbijdrage en verzendkosten.
3.2 Producten (en speciale aanbiedingen) zijn leverbaar (geldig) zolang de voorraad strekt.
3.3 Producten blijven eigendom van Ukkie Slofjes tot ontvangst van betaling van datzelfde product is ontvangen.
 

Artikel 4. Betaling

4.1 Bij bestellingen via ukkieslofjes.nl kan op de volgende wijze worden betaald via IDEAL, PayPal, overmaken op rekeningnummer NL50RABO015966040 t.n.v. KDW Business Assist, o.v.v. ordernummer. In België kan betaald worden met MR Cash/ Bancontact.
4.2 Verzendkosten zijn voor rekening klant. Deze door PostNL en Homerr berekend. 
 

Artikel 5. Levering en leveringstijd

5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. Ukkie Slofjes streeft ernaar om de geplaatste bestelling binnen 1 dag na ontvangst van betaling te leveren.
5.2 Zodra de te leveren producten afgehaald zijn gaat het transportrisico over op de klant.
5.3 Bij weigering of niet aannemen van het pakket hanteren wij de Track en trace voorwaarden van PostNL en Homerr en bij opnieuw verzenden zijn de porto kosten voor de klant.
5.4 Een bestelling wordt verstuurd als alle artikelen op voorraad zijn.
 

Artikel 6. Retourneren

6.1 Reclames binnen 24 uur melden.
6.2 Bij retourneren dient de klant te allen tijde het product goed te verpakken en te frankeren, ongefrankeerde retourenringen worden niet geaccepteerd.
6.3 Retourneren binnen 14 dagen na ontvangst.
6.4 Komt het product terug wordt de door ons betaalde retour porto van het bedrag afgehaald, indien hier sprake van is.
6.5 Binnen 5 werkdagen wordt het geld teruggestort, na ontvangst van het pakket.
6.6 Artikelen mogen niet gebruikt zijn
 

Artikel 7. Garantie en aansprakelijkheid

7.1 Wij verlenen op de door ons geleverde goederen de garantie zoals deze door de leveranciers worden verleend. Na toekenning van de garantieschade door ons, is aan ons de keuze op welke wijze de schade hersteld wordt. Te weten herstellen van de schade, vervangen van het beschadigde onderdeel of het vervangen van het beschadigde product.
7.2 Bij herstellen van de schade, welke achteraf niet tot garantie terug te voeren blijkt, zullen de kosten volledig aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
7.3 Ukkie Slofjes is nooit verplicht tot betaling van schadevergoeding (in welke vorm dan ook) aan de klant tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Ukkie Slofjes
7.4 Als Ukkie Slofjes om welke reden dan ook wel enige schade moet vergoeden, zal deze nooit hoger uitvallen dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product.
7.5 In de volgende gevallen is er geen sprake van garantie:
- Als de slijtage van dat product als normaal beschouwd kan worden;
- Als de originele factuur niet meer bestaat, is veranderd, onleesbaar is gemaakt;
- Als gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
- Als beschadiging zijn ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid, of nalatig onderhoud.
 

Artikel 8 Links naar websites voor derden

De Ukkie Slofjes website kan links naar andere Websites bevatten. De gelinkte sites zijn niet onder de controle van Ukkie Slofjes en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige gelinkte site, met inbegrip van maar niet beperkt tot eventuele links die aanwezig zijn op een gelinkte aite, dan wel wijzigingen of updates van een gelinkte site. Ukkie Slofjes is niet verantwoordelijk voor webcasting of andere vormen van overdracht vanaf een Gelinkte Site. Ukkie Slofjes verstrekt deze links uitsluitend voor uw gemak, en het opnemen van een link impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van Ukkie Slofjes van de betreffende site noch enige connectie met de exploitanten ervan.
 

Artikel 9 Copyright en inhoud

Het is niet toegestaan foto`s, teksten, scripts en lay-outs te kopiëren, aan te passen, te bewerken of te wijzigen, hetzij in zijn geheel of een gedeelte van deze site zonder nadrukkelijke toestemming van Ukkie Slofjes.

Ukkie Slofjes maakt gebruik van cookies zodat je automatisch kunt inloggen op onze website en de inhoud van je winkelwagen wordt onthouden. We zetten cookies van Google in om activiteiten op onze website te analyseren en onze productpagina’s te verbeteren. Zie; https://www.ukkieslofjes.nl/Privacy